Roma Riga Consulting

Mūsu mērķis ir veicināt ekonomisko izaugsmi Latvijas un starptautiskā sadarbība ekonomikas jomā.

Serviss

  • konsultēt jautājumos par uzņēmuma izveidi Latvijā Itālijas komersantiem un Itālijā Latvijas komersantiem
  • darboties kā starpnieks latviešu produktus eksportam Itālijā un itāļu produktiem Baltijas jūras reģionā
  • palīdzēt pieņemt lēmumu par piemērotāko uzņēmuma juridisko formu konkrētā komercdarbības jomā
  • nodrošināt nekustamā īpašuma konsultācijas
  • sniegt nepieciešamos administratīvos un grāmatvedības pakalpojumus, ja tiek dibināts uzņēmums partnervalstī
  • sniegt ieteikumus saistībā ar ekonomiskiem stimuliem
SIA Roma Rīga Consulting ir noslēgusi 2016.g. septembra līgumu Nr.SKV-L-2016/763 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanupasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.